Beskärning

Höjders Trädgårds- Anläggnings- & Fruktbeskärningsservice har Grönt Kort i fruktträds- och bärbuskbeskärning. Höjders Trädgårds- Anläggnings- & Fruktbeskärningsservice utför även gröngödsling.

Tider för beskärning varierar beroende på fruktträdets ålder och art.

Nyplanterade träd beskärs tidig vår för maximal tillväxt. Äldre träd mår bäst om man beskär dem i JAS (Juli - Augusti - September).

Undantag är kräftsjuka träd som beskärs en torr månad, exempelvis i maj, för att inte kräftsporerna skall få fäste så lätt.

Kräfta är en svampsjukdom som alla äppelträd får för eller senare.

Friska och sjuka träd bör inte beskäras samma dag.

Stenfrukter beskärs efter det att frukten har fallit på hösten (September - Oktober) för att minska savningen.