Trädgård

Höjders Trädgårds- Anläggnings- & Fruktbeskärningsservice tillhandahåller gräsklippning, trimning, ogräsrensning och plantering. Beskärningar av buskar, träd och häckar. Gödsling och/eller kalkning av grönytor.